Home / Looking for a Knowledge Broker Food Security & Inclusive Economy

Looking for a Knowledge Broker Food Security & Inclusive Economy

Looking for a Knowledge Broker Food Security and Inclusive Economy
August 20, 2014 By: F&BKP Office Image: F&BKP Office
Share:

The Broker is partner in the Office of the Food & Business Knowledge Platform. The Broker is currently looking for a Knowledge Broker Food Security & Inclusive Economy (0,6 FTE), who will work partly for the Office of the Food & Business Knowledge Platform in The Hague. The Broker is a vibrant knowledge hub of integrated perspectives on globalization and development, bringing together cutting-edge knowledge and expert opinions from researchers, policy-makers and practitioners.

Please find the full description of the vacancy below (in Dutch).

If it fits your profile and you are interested in the job, then please send your application, including cover letter and CV, to: Frans Bieckmann, General Director The Broker, .

For more information you can call 020-4713459.

Kennismakelaar Food Security & Inclusive Economy (0,6 FTE)

The Broker is een online denknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker wil daarom een sterker fundament onder internationaal beleid. Daartoe ontsluiten we kennis en bouwen bruggen tussen verschillende kennisgebieden, beleidsterreinen en sectoren. Dat doen we door de communicatie en uitwisseling tussen wetenschappers, beleidsmakers en andere professionals te versterken (zie www.thebrokeronline.eu).

The Broker produceert content en organiseert internationaal debat op mondiale thema’s zoals veiligheid, ongelijkheid, rechtvaardigheid, werkgelegenheid, voedselveiligheid en sociale verandering. Bovendien leveren we een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan een aantal kennisplatforms van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder het Food & Business Knowledge Platform (zie www.knowledge4food.net). De organisatie bestaat uit een klein team van professionals, die werken in twee programmaclusters, respectievelijk Inclusive Economy en Human Security.

Binnen het programmacluster Inclusive Economy zoeken we een kennismakelaar op de thema’s food security en inclusive economy. De kennismakelaar zal deels werkzaam zijn op het kantoor van The Broker in Amsterdam en deels bij het secretariaat van het Kennisplatform Food & Business Knowledge Platform in Den Haag.

Doel van de functie

Het genereren van debat en beleidsaanbevelingen op de thema’s food security en inclusive economy, door bestaande kennis te ontsluiten, te synthetiseren en toegankelijk te maken voor een breder publiek en door kennisdragers te mobiliseren om deel te nemen aan (online) debat, zowel binnen The Broker als bij het Kennisplatform.

Plaats in de organisatie

De kennismakelaar rapporteert in lijn aan de programmaleider Inclusive Economy en (voor wat betreft de detachering bij het kennisplatform) functioneel aan de projectmanager van het F&B Knowledge Platform. De kennismakelaar werkt binnen en met een team van research editors en knowledge brokers.

Taken en verantwoordelijkheden

De kennismakelaar:

 • Zorgt voor een hoog kwalitatieve en evenwichtige output en presentatie van de thema’s food security en inclusive economy.
 • Genereert, analyseert en synthetiseert content in de vorm van dossiers, artikelen, nieuwsbrieven, essays, adviesrapporten en expert opinions.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor content management (kwaliteit inhoud en relevantie voor doelgroepen) van communicatiedragers als de website van het F&B Knowledge Patform.
 • Initieert en draagt zorg voor het modereren van online debat met en via diverse thematische deskundigen.
 • Zorgt voor kruisbestuiving tussen The Broker en het F&B Knowledge Platform.

Functie-eisen

Wij zoeken een persoon met:

 • Minimaal 10 jaar ervaring als journalistiek onderzoeker.
 • Met een academische opleiding, bij voorkeur in macro-economie.
 • Ruime kennis en inzicht op internationale ontwikkelingen en op de samenhang daartussen, zowel academisch als beleidsmatig en politiek op de terreinen duurzame economie en voedselzekerheid
 • Die beschikt over een voor de functie relevant netwerk.
 • Met ervaring in e-journalism.

Wij verwachten dat de kandidaat:

 • Aantoonbaar in woord en geschrift heeft ingespeeld op actuele internationale (financieel en sociaal-) economische ontwikkelingen, in het bijzonder voedselzekerheid.
 • Aantoonbaar in staat is gebleken om consistentie aan te brengen in complexe thematiek.
 • In staat is om het gedachtegoed van The Broker uit te dragen in diverse fora.
 • Aantoonbaar in staat is gebleken om een relevant netwerk op te bouwen, te onderhouden en te mobiliseren.

Wij bieden

 • Een stimulerende, ondernemende werkomgeving, met inspirerende collega’s op ons kantoor in Amsterdam.
 • Een arbeidscontract voor in eerste instantie een jaar, met de intentie om dit daarna om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd (bij gebleken geschiktheid en voldoende financiele middelen).
 • Een brutosalaris van 3400 – 4200 euro per maand bij een fulltime aanstelling, en een pensioenregeling.

Interesse?

Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse in deze functie, stuur dan uiterlijk 15 september 2014 een motivatiebrief met CV aan: Frans Bieckmann, algemeen directeur The Broker, 

Voor vragen kunt u terecht op (020-4713459).

Share:

Leave your contribution here

(will not be published)

Latest F&BKP posts
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
December 18, 2020
FBR end conference
F&BKP Office
December 18, 2020