Loading Events
Home / Events / SDG Action Day (in Dutch)
SDG Action Day (in Dutch)
SDG Action Day on September 25, 2020
Friday September 25, 2020 Image: SDG Nederland
All day event

Details

Date:
September 25, 2020
Website:
https://www.sdgnederland.nl/sdg-action-day/

Organizer

SDG Nederland
Website:
https://www.sdgnederland.nl/

Venue

Online webinar

SDG Action Day is a yearly event taking place on September 25, coinciding with the anniversary of the Sustainable Development Goals. This year, the SDG Action Day is organized as a virtual event, entiteld “Decade of Transformation”. Young professionals, CEOs, students, visionairs and experts will join online to create inspiring new collaborations and action plans to work on the 17 Sustainable Development Goals.

De SDG Action Day keert terug op 25 september – dit jaar in virtuele setting. Onder de titel “Decade of Transformation” zullen deelnemers dit jaar bekijken hoe duurzame transities op basis van de SDG’s kunnen worden gestimuleerd. SDG Action Day 2020 is ook een ‘verjaardagseditie’, met vijf jaar Duurzame Ontwikkelingsdoelen achter de rug en nog tien te gaan. Elke deelnemer heeft aan het eind van de dag de inzichten, contacten en tools om zich nog krachtiger voor de SDG’s in te zetten in de komende jaren waarin het er om spant.

Om de coronacrisis kan niemand dit jaar heen. Die zet aan tot nadenken over hoe de wereld weerbaarder gemaakt kan worden tegen grote schrokken, zoals een pandemie. Hierbij zijn de Sustainable Development Goals belangrijker dan ooit. Overal om ons heen bloeien initiatieven op. De energie en inspiratie die daaruit voortkomen, zullen ook zichtbaar zijn tijdens de SDG Action Day.

Het Netherlands Food Partnership: Samenwerken aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding in lage- en middeninkomenslanden (SDG 2 Alliantie)

Workshop door SDG 2 Alliantie en Netherlands Food Partnership

Omschrijving

Het Netherlands Food Partnership (NFP), dat geïnitieerd vanuit de Nederlandse overheid momenteel van start gaat, brengt bedrijven, organisaties, overheids- en kennisinstellingen samen in coalities om met elkaar de realisatie van SDG2 te versnellen. De juiste partijen komen erin bijeen rond sub-thema’s op het gebied van SDG2 om gecoördineerd door de NFP organisatie, te werken aan innovatieve oplossingen voor de transitie van voedselsystemen. Deze systemen worden zo beoogd duurzamer en gezonder te worden opdat voedselzekerheid wordt vergroot in lage en middeninkomenslanden. De samenwerking leidt tot resultaten op grotere schaal dan wanneer ieder bedrijf of iedere organisatie dit afzonderlijk zou doen. De workshop is gericht op het bespreken van enkele concrete ideeën van deelnemers voor NFP-coalities, en kan resulteren in afspraken hoe die ideeën gezamenlijk op te gaan pakken. Met medewerking van: Myrtille Danse (Directeur Netherlands Food Partnership),  en enkele NFP- partners die aan voedselzekerheid werken.

Het Netherlands Food Partnership zal een specifieke workshop houden tijdens deze SDG Action Day in samenwerking met de SDG-2 Alliantie, over samenwerken aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding in lage- en middeninkomenslanden.
Het Netherlands Food Partnership brengt bedrijven en organisaties samen om gezamenlijk de realisatie van SDG2 te versnellen. De juiste partijen komen erin samen om te werken aan innovatieve oplossingen voor de transitie van voedselsystemen zodat die duurzamer en gezonder worden. De samenwerking leidt tot resultaten op grotere schaal dan wanneer ieder bedrijf of iedere organisatie dit afzonderlijk zou doen. De workshop is gericht op het bespreken van enkele concrete ideeën voor coalities die deelnemers meebrengen, en kan resulteren in afspraken hoe die ideeën gezamenlijk op te gaan pakken. Met medewerking van: Directeur Netherlands Food Partnership en enkele belangrijke bedrijven en instellingen die binnen het NFP aan voedselzekerheid werken.

Wat halen deelnemers uit de sessie

Ideeën om te gaan samenwerken met anderen en zo (nog beter) bij te dragen aan duurzame voedselsystemen en gezonde voeding internationaal.

Dit wordt er van deelnemers verwacht

Delen van ervaringen van eigen organisatie of bedrijf, en ideeën inbrengen voor mogelijke samenwerking met anderen. Van deelnemers wordt gevraagd vooraf vast na te denken over (de meerwaarde van) dergelijke mogelijke NFP-samenwerking(en).

Voor meer informatie, zie de website van SDG Action Day 2020 / Workshops, ronde 3B.

 

  • This event has passed.