Loading Events
Home / Events / Congres: Hulp en handel in perspectief (in Dutch)
Congres: Hulp en handel in perspectief (in Dutch)
Congres: Hulp en handel in perspectief
Tuesday October 16, 2018 Image: Viceversa (by: F. Berkelaar)
1:00 pm - 6:00 pm

Venue

SER
Bezuidenhoutseweg 60
The Hague, 2594 AW Netherlands
+ Google Map

Organizer

Vice Versa
Website:
http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/

Vice Versa is organizing a congress focusing on Aid and Trade in perspective. The event will take place at the SER in The Hague in the afternoon of Tuesday October 16. Language of the event is Dutch. 

Context

Half mei kwam de nota ‘Investeren in perspectief’ uit, waarin minister Kaag van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking haar beleidsplannen voor de komende jaren ontvouwde. In de beleidsnota wordt duidelijk dat dit kabinet het bestaande beleid op het snijvlak van hulp en handel voortzet en zelfs intensiveert.

Minister Kaag wil dat het Nederlandse bedrijfsleven niet alleen met innovatieve oplossingen helpt om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) te realiseren, maar denkt dat ze daarmee tevens nieuwe markten voor Nederlandse bedrijven kan aanboren. Nederland kan als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan duurzame en inclusieve groei in het buitenland, en wil hier een voortrekkersrol in spelen.

Op dinsdagmiddag 16 oktober organiseert Vice Versa in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad een middag waarin we doorpraten over het nieuwe beleid. We kijken zowel naar waar het schuurt, alsmede naar de kansen die nu nog onbenut blijven. We gaan met elkaar het gesprek aan over waar Nederland binnen de hulp en handelsagenda de komende jaren het best op kan inzetten en hoe we gezamenlijk onze positieve impact kunnen vergroten en negatieve impact kunnen verkleinen -ieder vanuit zijn of haar eigen rol.

Programma

Moderator:   Frénk van der Linden.

13.00           Aanvang, met koffie en thee

13.30           Opening door de moderator

13.35           Welkomstwoord Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad

13.45           Q&A met Birgitta Tazelaar (plv Directeur-Generaal Internationale Samenwerking) &
Guido Landheer (plv Directeur Generaal Economische Betrekkingen) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

14.00:          Talkshow over samenwerking voor betere ontwikkelingsimpact.

Met o.a.

 • Tanja Gonggrijp, directie Duurzame Economische Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Linda van Beek, manager internationaal ondernemen VNO-NCW/MKB-Nederland
 • Maria van der Heide, hoofd-campagnes en beleid ActionAid
 • Professor Chibuike Uche, houder van Stephen Ellis-leerstoel voor Financiën en Integriteit in Afrika aan de Universiteit Leiden.

14.40             Vragen en discussie met de zaal

15.00             Koffiepauze

15.15-16.30 Break-out sessies

Sessie 1: Ondernemen in conflictgebieden en instabiele regio’s

Kunnen bedrijven en ondernemers bijdragen aan stabiliteit in conflictgebieden of is het een illusie om te denken dat verantwoord ondernemen mogelijk is in landen waar meestal sprake is van corruptie, slecht bestuur en conflict?Een praktische sessie voor ondernemers metbest practicesen de do’s and dont’s. Met Marina Diboma (Netherlands-African Business Council), Diederik Conijn (IDEA, een initiatief van VNO-NCW en het ministerie van Defensie over ondernemen in conflictgebieden) en Joris Voorhoeve (oud-minister van Defensie en auteur van het boek From War to the Rule of War).

Moderator: Thea Fierens

Sessie 2:  Partnerschappen voor een effectief internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Voor een effectief IMVO resultaat is samenwerking in de hele keten nodig. Maar hoe realiseer je dat? Met:

 • Linda van Beek, manager internationaal ondernemen VNO-NCW/MKB-Nederland
 • Petra Veeneman, programmamanager IMVO, MVO Nederland
 • Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal

Moderator Dirk-Jan Koch

Sessie 3: De rol van de financiële sector (Pensioenfondsen, Rabobank en FMO)

De rol van de financiële sector is steeds belangrijker binnen de agenda van hulp en handel. Want juist zij kunnen een hele positieve rol spelen of juist voor hele negatieve impact zorgen. Hoe gaat dat in de praktijk? Waar liggen de kansen en de punten waar het schuurt? En tegen welke belemmeringen loop je aan als je wilt divesten?

Met:

 • Heske Verburg, directeur Solidaridad Europa
 • Peter van Mierlo, CEO FMO
 • Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn (tbc)
 • Koert Jansen, Managing Director Incluvest.

Moderator: Frénk van der Linden

16.30              Terugkoppeling en afronding

17.00               Borrel

Powered by Vice Versa, Solidaridad, Fair Green and Global (FGG) alliance, de Civic Engagement Alliance, FMO, IDH en het KIT.

Het congres wordt gehost door de SER

 

 • This event has passed.
Upcoming events